Sunday, January 14, 2007

สร้างบล๊อคกลิ่นฟาง [started my Bolg]

บล๊อคนี้สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
สิ่งที่ผ่าน พบเห็น อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง
ของตัวข้าพเจ้าเอง และเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับคนอื่นๆ

ที่มาของชื่อบล๊อคก็บอกอยู่แล้วว่าข้าพเจ้า
จะต้องชอบดมฟางหอมๆแน่ๆ
อีกนัยหนึ่งคือตัวของข้าพเจ้าเองชอบอยู่
กับธรรมชาติ ดั่งคำกลอนที่ยื้มเค้ามา..

"ในทุ่งทิพย์ขลิบทุ่งทองของรวงข้าว
คันดินยาวเคยเล่นเร้นในทุ่ง
เห็นชีวิตนิดน้อยค่อยแต่งปรุง
ปลาหอยกุ้งน้ำใสไหลเจิ่งนอง
ทั้งไล่จับตั๊กแตนแสนสนุก
ดินเข้าคลุกเลอะเทอะเปรอะเสื้อหมอง
หากเจอปลิงเราเผ่นไม่หันมอง
พวกน้องน้องหัวเราะเยาะเยาะเยย"
(กวิสรา อัคษราภัค )

No comments: